Fullscreen

Mushroom

  • Sveriges Ätliga och Giftiga Svampar tecknade efter Naturen . . . Utgifna af Kongl. Vetenskaps Academmien.
    Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1860 (-1866) -
  • Author: FRIES, Elias (1794-1878)