Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel eros volutpat, consequat diam ac, eleifend dolor. Mauris risus ante, tempus in interdum elementum, consectetur id odio. Praesent lorem dolor, sollicitudin sed metus at, laoreet vestibulum dolor.

BENEDICTUS OLAI (ca 1520–1583)

Een Nyttigh Läkere Book ther uthinnen man finner rådh, hielp och Läkedom til allehanda menniskiornes siwkdomar bådhe inwertes och uthwertes. Serdeles ock een underwisning och rättelse, huru swaghe och siwklighe quinnor sigh uthi alla förefallende siwkdomar hielpa kunna. Item emoot the kranckheter som små spädh barn lätteligha henda kunna. Item een underwisning och ingång til Chirurgiam. Tilsamman draghen genom migh Benedictum Olaui S. Medicinæ Doctorem.
Stocholm, aff Anders Torstenson, 1578.

BSN  Detta är Ex A (visningsexemplaret). Det finns på hyllan i RAR ca 11 exemplar, flera är defekta, men några i samtida band. Ett santida skinnband har ståmplel på frampärmen med bokbindarens initialer. De flesta är okollationerade och okatalogiserade. Collijn har noterat två versioner av första tryckarket, men det förekommer fler. Kan förklaras med att boken utgavs flera gånger, men det första arket tog slut och fick sättas om?


Collation: Ff (6), I-CXCIX, (3). Woodcut on A6 verso of the Swedish national coat of arms. Sign.: A-Z8 a-c8.

Binding: In its original binding. Panelled calf over wooden boards with two brass clasps, three raised bands. Richly blind tooled, outer border with the Evangelists and their symbols, inner border with small portraits. Red edges. The stamps were used by the Stockholm bookbinders of the period.

Provenance: Unidentified signature dated 1652 inside front cover, early hand written recipes inside back cover.

References:

Collijn, I. Sveriges Bibliografi intill år 1600, II, 486-90; Svenskt Biografiskt Lexikon III, 176-81; Lindroth, Sten, Sveriges Lärdomshistoria I, 338; Hult, Vilhelmus Lemnius och Benedictus Olai. Ett bidrag till svensk Läkarhistoria under Vasatiden (1918); Bo Ohlson, Om doktor Bengts läkedomar (13 sidor, opubl, efter en föreläsning för HBV)).

Waller 6971.

+ Read more