Topimage

VRAKMEDICIN - Studier av fynden i regalskeppet Kronans medicinkista

VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS FÖRSTA FÖREDRAG!
År 1676 drabbades Sverige av en stor fartygskatastrof när regalskeppet Kronan kantrade, exploderade och sjönk utanför Ölands kust. Skeppet var mer än en och en halv gång så stor som Vasa och, till skillnad från Vasa, fullt utrustad och engagerat i krig mot Danmark. Över 800 man blev kvar ombord och tusentals föremål följde dem ner i havsdjupet. År 1980 hittades vraket av fartyget på 26 meters djup i havet utanför Hulterstad på Öland, och sommaren 2002 upptäcktes en i stort sett komplett medicinkista. Kistan är unik ur läkemedelshistorisk synpunkt och levandegör dåtidens krämpor och åkommor och de kurer som tillämpades.
Om detta berättar BJÖRN LINDEKE, prof. em. f.d. VD på Apotekarsocieteten och BO OHLSON, apotekare.

ONSDAGEN 18 MARS kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Förfriskningar serveras
Inträde 100 kr kontant
Anmälan före den 13 mars
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08- 5248 6548