Topimage

Vetenskap och vård: Karolinska sjukhuset 1940 – 2018

Karolinska sjukhuset öppnade sina dörrar den 28 september 1940, och var då ett toppmodernt skrytbygge av sällan skådat slag. Dess uppdrag var tredelat: här skulle forskning, vård och undervisning av högsta kvalitet bedrivas fram till att verksamheten flyttade till NKS 2018. I föredraget presenteras den nyutkomna boken om KS historia samt det samarbete som låg till grund för projektet. 

Helena Ek är idéhistoriker med inriktning på medicinhistoria. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2017 på en avhandling om 1800-talets psykiatriska praktik i Sverige.  

ONSDAG 13 OKTOBER  2021 kl. 18.00

OBS! via Zoom, länk mailas efter anmälan

Anmälan emotses före måndag 11 oktober

Email: anna.lantz@ki.se  Telefon; 070 555 27 36