Topimage

Varmt välkommen till föredrag den 21 februari (film)!

Historiken bakom 1923 års Nobelpris ”För upptäckten av insulin” erbjuder såväl intressant information som lärdom. Det råder ingen tvekan om att upptäckten av insulin var av en sådan höjd att den förtjänade ett Nobelpris. Priset, som utdelades 1923 dvs. för 100 år sedan, är ett av de snabbast utdelade priserna. Upptäckten gjordes 1921 och den första patienten behandlades i januari 1922. Det är dessutom ett av de mest omdebatterade priserna. Diskussionen har hela tiden kretsat kring vilka som rätteligen borde ha fått dela utmärkelsen. I det här bildspelet ger vi med dagens perspektiv vår syn på de problem som var förenade med detta Nobelpris. I ett första avsnitt sammanfattas utvecklingen av kunskapen om diabetes fram till början av 1920-talet varefter nobelverksamhetens vid Karolinska Institutet utvärdering skärskådas. Avslutningsvis fästes blicken på senare framsteg som byggt på upptäckten av insulin och som varit av stor betydelse för behandlingen av diabetes.

För att se en liten teaser, vänligen tryck HÄR! 

Jan Lindsten är professor emeritus i medicinsk genetik vid Kliniskt Genetiska Laboratoriet, Karolinska sjukhuset. Mot bakgrund av sina erfarenheter som sekreterare för Nobelförsamlingen och den Medicinska Nobelkommittén vid Karolinska Institutet 1979-1990 har han deltagit i utarbetandet av det aktuella bildspelet. Under åren 1990-1994 var han sjukhusdirektör på Karolinska Sjukhuset, 1996-1998 dekanus för medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet, och 2000-2008 ordförande för Karolinska Institutets kulturråd med ansvar för Hagströmerbiblioteket.

Lars Rydén är Professor i kardiologi vid Institutionen för Medicin Solna vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden och Dr h.c. vid Universitet i Katowice Polen samt Hedersledamot av Royal College of Physicians, London samt ett antal Europeiska Kardiologföreningar. Hans forskning har fokuserat på arytmier, pacemakerbehandling, hjärtsvikt, kardiovaskulär prevention och under senare år hjärt-kärlsjukdom I samband med diabetes. Under omkring 20 år tillhörde han Nobelförsamlingen vi Karolinska Institutet. Ombedd av Internationella Diabetes Federationen skrev han 2022 tillsammans med Professor Jan Lindsten en artikel om Nobelpriset för upptäckten av insulin, vilken lade grunden till ett bildspel om hur historiken bakom diabetessjukdomen ledde till upptäckten av insulin.

TISDAGEN 21 FEBRUARI KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före fredag 17 februari
Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras     Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr

Bild: 
Nobeldiplomet och medaljen som mottogs av Frederick Banting och John MacLeod (med tillstånd av Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto).