Topimage

Varför samla fågelfjädrar?

Hösten 2014 års föreläsningar för Hagströmerbibliotekets Vänner vill uppmärksamma naturalie- och boksamlarna, vars samlingar idag utgör omistliga vetenskapliga och kulturhistoriska värden. Fåglars fjädrar stöter man ofta på i naturen och de talar om att en specifik art befunnit sig på platsen. Inte ens ornitologer och konservatorer är alltid säkra på vilken art fjädern man hittat är ifrån, men det vet Staffan Reinius, pensionerad läkare och en av Hagströmerbibliotekets flitigaste besökare, som avslutar höstens föreläsningar. Staffan visar och berättar om sin makalösa samling av fågelfjädrar, som han påbörjade redan som åttaåring och som idag torde vara landets största i privat ägo. Att samla, ordna och visa fågelfjädrar är en utmaning och samtidigt en skönhetsupplevelse.

VÄLKOMMEN TORSDAGEN 4 DECEMBER
KLOCKAN 18.00

Anmälan före 1 december
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08 5248 6548
Förfriskningar serveras
100 kr kontant