Topimage

VANDRINGSDUVAN

För 101 år sedan dog den sista vandringsduvan, en fågelart, som i mitten av 1800-talet var den vanligaste i Nordamerika. Man uppskattar att åtminstone 130 fågelarter dött ut eller utrotats sedan 1500-talet. En av dessa var vandringsduvan, en stor och vacker fågel, som var den vanligaste i Nordamerika. I mitten av 1800-talet räknade man dess antal i miljarder, lika många som andra fågelarter i Nordamerika sammanräknade. När den sista vandringsduvan dött i Cincinnati Zoo bäddades hon in i 150 kg is och skickades till the Smithsonian Institution i Washington. Där står hon nu uppstoppad och på en skylt kan man läsa: Martha, last of her species, died at 1 p.m. 1 September 1914, age 29. VARMT VÄLKOMNA!

ANDERS ALVESTRAND, prof. em. Karolinska Institutet, berättar om den snabba och tragiska flykten mot utrotning och om planerna att med genteknikens hjälp återuppliva arten.

ONSDAGEN 22 APRIL kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Anmälan före 18 April
Email: dan.jibreus@ki.se
Telefon: 08 5248 6828
Förfriskningar serveras
Inträde 100 kr kontant