Topimage

Välkommen till visning!

Många framstående konstnärer är representerade i Hagströmerbibliotekets samlingar. Några, som Albrecht Dürer (1471 – 1528) och Honoré Daumier (1808 – 1879) är berömda världen över och förekommer ofta på utställningar och i böcker. Andra är nu i stort sett bortglömda och främst kända för forskare och samlare. Utställningen handlar om några av dessa konstnärer och deras verk, och de grafiska tekniker som de använde vid framställning och reproduktion av bilder, var och en med sina egna fördelar och användningsom- råden.

Curator: Anna Lantz

Endast guidade visningar!
ONSDAG 1 DEC. KL. 18-19.30, max 20 pers. 
ONSDAG 2 FEB. KL. 18-19.30, max 20 pers. 
Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan); Hållplats Haga Södra
Anmälan till: hagstromerlibrary@ki.se, 08- 524 868 28
Kostnad: 100 kr, kontant eller kort.

Vill Du boka en egen visning för Dig och Ditt sällskap? Kontakta: hagstromerlibrary@ki.se, 08- 524 868 28.