Topimage

Välkommen till föredrag!

WILLIAM HARVEY - en medicinsk revolutionär.
William Harvey kan fogas till skaran av lysande vetenskapsmän, som sedan 1500- och 1600-talet kom att revolutionera naturveten- skapen genom att inte förlita sig enbart på rena spekulationer, utan inhämtade ny kunskap genom faktiska observationer, som är experimentellt verifierbara. Harveys upptäckt om hjärtat och blodomloppet anses lika betydelsefull som Isaac Newtons lära om gravitationen eller Charles Darwins om evolutionen. 

KENNETH PEHRSSON är docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset fram till sin pensionering. Vid sidan av sin medicinska verksamhet har han varit och är djupt intresserad av idé- och lärdomshistoria och medicinhistoria i synnerhet. 

ONSDAGEN 17 MAJ KL. 18.00
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS
Buss 57 (Sveavägen) Buss 515 (Odenplan)
Hållplats: Haga Södra
Anmälan före 10 maj
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08- 5248 6548

Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr
Icke medlemmar 180 kr