Topimage

Välkommen till föredrag!

Hushållet von Linné – identitet och materialitet

Carl von Linné d ä äger vid sin bortgång 12 kattuntäcken och 283 linneservetter bland mycket annat. Hur är detta förhållande intressant ur idéhistorisk synvinkel? I Annika Windahl Ponténs avhandling Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet (2020) är det intressant för att det placerar Carl von Linné och hans hushåll i en materiell kontext: i rum fyllda med ting där den vetenskapliga verksamheten pågår. Linnés karriär utspelar sig till stora delar i ett hushåll där det finns blommiga kattuntäcken och gula stolar, där sammetsrockar finns i garderoben och konterfej på väggarna. I detta föredrag presenteras hushållet von Linné och förhållandet mellan den rumsliga och materiella kontexten och den vetenskapliga verksamheten diskuteras. 

Annika Windahl Pontén disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet i maj 2020. Hon har tidigare arbetat som projektledare för Linné2007 vid Uppsala universitet samt på flera museer som guide och projektledare, bl a Livrustkammaren, Museum Gustavianum, Linnémuseet och Uppsala Linneanska trädgårdar. För närvarande arbetar hon som besökskoordinator vid Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek. Hon har också ett intresse för 1700-talets dans och musik i allmänhet och Linné, dans och musik i synnerhet.

ONSDAGEN 15 MARS KL 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före tisdag 14 mars
Email: info@hagstromerbiblioteketsvanner.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras, medlemmar inträde 130 kr, icke medlemmar 180 kr