Topimage

Välkommen till föredrag!

BISKOP PEDER WINSTRUP - renässansmänniska och en av Europas bäst bevarade mumier. 
Biskop Peder Winstrups långa och händelserika liv skedde i skuggan av två kämpande stormakter; Sverige och Danmark. Hans karriär var omfattande; han var teolog, poet, professor i fysik, arkitekt, fornforskare, boktryckare, papperstillverkare, kunglig hovpredikant, biskop och initiativtagare till Lunds universitet. Undersökningen av Peder Winstrups kista och välbevarade mumie avslöjar många detaljer om hälsa, levnadsvillkor, kläd- och begravningsskick under 1600-talet.

PER KARSTEN är fil. dr i arkeologi och chef på Historiska museet vid Lunds universitet. När han 2015 visade upp den välbevarade mumien på Historiska museet kom 3500 besökare - under en och samma dag - och världens blickar riktades mot Lund. För att ha initierat räddandet av kvarlevorna från 1600-talsbiskopen och gjort dessa tillgängliga för såväl forskning som för allmän beskådan tilldelades han nyligen utmärkelsen "Årets Lundensare".

ONSDAGEN 15 MARS 2017 KL. 18.00
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS
Buss 57 (Sveavägen) Buss 515 (Odenplan)
Hållplats: Haga Södra
Anmälan före 10 mars 
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08- 5248 6548

Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr 
Icke medlemmar 180 kr

Foto: Gunnar Menander & Per Karsten