Topimage

Välkommen till föredrag!

Det går inte att besöka Hagströmerbiblioteket utan att komma i kontakt med Gustaf Retzius. Här finns byster och porträtt av honom och hans maka, här finns hans arbetsbord och arbetsstol, hans böcker, ja kanske till och med hans hjärna. Retzius var en av tidens skickligaste mikroskopister som publicerade sina iakttagelser i enastående vackra planschverk som förenade hantverksskicklighet och vetenskaplig precision med konstnärskap, och han nominerades inte mindre än 23 gånger till Nobelpriset. Han var gift med Lars Johan Hiertas dotter, Anna, en av landets rikaste arvtagerskor och en ledande feminist. Den kompromisslöse Gustaf Retzius kom lätt i konflikt med sin omgivning och även om han beundrades av många hatades han kanske av ännu fler. Om denna motsägelsefulla gestalt och hans fascinerande öde har Nils Uddenberg skrivit en biografi som utkommer i vår på Fri Tanke Förlag.

NILS UDDENBERG är docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning och tilldelades år 2000 professors namn. År 2003 vann han Augustpriset i fackboks-klassen för sin biologihistoria Idéer om livet. Hans senaste stora arbete är en medicinhistoria i två band Lidande och läkedom (2015) i Hagströmerbibliotekets Skriftserie.

TORSDAGEN 21 MARS KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra.
ANMÄLAN FÖRE 18 MARS
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 65 48.
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor