Topimage

Välkommen till föredrag!

Skörbjugg var en av de mest elakartade av alla sjukdomar under europeernas många upptäcktsresor. Femtio procent eller mer av sjömännen kunde dö av skörbjugg under en expedition. År 1499 miste Vasco da Gama 116 av en besättning på 170, och år 1520 omkom 208 av Magellans 230 män. Efter fyra till sju månader på sjön började symtomen visa sig. Hudblödningar, dålig aptit, viktförlust, trötthet – tänderna började trilla ut, och sedan dog sjömännen. Dödsorsaken var i regel skörbjugg.

Den skotske marinläkaren James Lind kunde 1747 visa att juice från citrusfrukter botade skörbjugg. Lind behandlade 12 sjömän som försökskaniner, ”human guinea pigs”. Det verkliga marsvinet skulle göra en mycket större insats, men det skulle dröja ända till början av 1900-talet. Kanske är en av de märkligaste aspekterna på skörbjuggens historia det sätt på vilket en bot igen och omigen upptäcktes, bara för att förkastas p.g.a. en felaktig uppfattning om det sätt på vilken den verkade, eller för att någon annan okontrollerbar faktor tycktes kunna erbjuda en bättre förklaring till dödsfallen.

ANDERS ALVESTRAND, Prof. em. vid Karolinska Institutet, och flitig understreckare i SvD.

TORSDAGEN 21 FEBRUARI 2019 Kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra
ANMÄLAN FÖRE 15 FEBRUARI
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 65 48
Förfriskningar serveras Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor