Topimage

Välkommen till föredrag!

LITHOGRAPHIÆ WIRCEBURGENSIS, 1726
Inom paleontologins historia intar Johann Bartholomaeus Adam Beringer (c. 1667–1738) en mindre hedervärd plats. Hans berömda bok om fossil har gått till historien av andra skäl än dess vetenskapliga tillförlitlighet. Den lärde professor Beringer, respekterad läkare, professor i medicin och furstbiskopens i Würzburg livmedikus, hade på gamla dagar börjat anlägga ett naturaliekabinett. Han fascinerades särskilt av föremål uppgrävda ur jorden och det var hans studier och undersökningar av vissa högst märkvärdiga stenar, som inom kort skulle utvecklas till en katastrof och göra hans namn vida berömt. VÄLKOMMEN!

OVE HAGELIN är hedersdoktor vid Karolinska Institutet och skaparen av Hagströmerbiblioteket.

ONSDAGEN 28 FEBRUARI KL. 18.00
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan före 22 februari
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 65 48
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor.