Topimage

Välkommen till boksläpp!

Gång på gång ger vi oss in i fläckar av mörker, ledsagade av nyfikenhet och öppenhet. Ibland återfinns något helt oväntat och en ny värld öppnar sig. För konstnären Ida Rödén var fyndet en underlig sten vid Kultsjön. Stenen ledde vidare till upptäckten av den hittills okände Jonas Falck, en autodidakt vetenskapsman från Västernorrland, som rest i samma trakter i slutet av 1700-talet.

Jonas Falcks vetenskapliga iakttagelser samlar Ida Rödén tankar och upplevelser som uppstått i sällskap av Jonas Falck. Med hjälp av detaljerade teckningar av muterade djur vid Kultsjön, utdöda vattenvarelser från Fårö och egendomliga svampar runt Norra Kvarken, uppenbaras en värld fylld av möjligheter. Men sanningen är undflyende, avvikelserna är många. Ibland tar fantasin och förhoppningen över och alla svar till frågan om vem Jonas Falck var, förblir bortom räckhåll.

I samband med boksläppet ger Ida Rödén även en gratis visning av sin pågående utställning på Hagströmerbiblioteket "Jonas Falck - bland svallgrus och horisonter". Boken kommer även finnas till försäljning för reducerat pris. För er som inte har möjlighet att närvara finns boken till försäljning via denna länk: klicka här!

TISDAGEN 29 NOVEMBER KL. 17.00 - 19.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan till: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras