Topimage

Summer 2015

Have a nice summer vacation!
The Hagströmer Library will be closed during the month of July.
(August Pfeiffer, Magasin för blomster-älskare och idkare af trädgård-skötsel, Stockholm 1803)