Topimage

Skatter i vått och torrt

FÖRELÄSNING  PÅ HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET 29 OKTOBER 2014 Kl. 18.00
Anmälan före 27 oktober till Gertie Johansson, telefon 08 5248 6548 eller gertie.johansson@ki.se
Förfriskningar serveras
Inträde 100 kr kontant

Höstens föreläsningsserie vill uppmärksamma samlarna och deras samlingar. Samlarna äger kunskapen, intresset och söker målmedvetet med stort tålamod och uppoffringar och världsomspännande kontakter med andra samlare att berika sina samlingar, vilka ofta kan representera omistliga vetenskapliga och kulturhistoriska värden. Utan samlare hade inte forskarna något att forska i. 

TORLEIF INGELÖG, tidigare chef för Artdatabanken, har i den nyligen utkomna boken Skatter i vårtt och torrt – Biologiska samlingar i Sverige, beskrivit deras tillkomst från 1600-talet och fram till idag, deras spännande historia, liksom innehåll och viktigare samlare. En del föremål är särskilt unika, häpnadsväckande, vackra eller viktiga, t.ex. genom att ha fört vetenskapen framåt. Författaren kallar sådana föremål för juveler och presenterar några av dem i sin föreläsning med bildvisning.

Samtidigt visar Hagströmerbiblioteket böcker och planschverk av några kända samlare, bl.a. Carl von Linné och Charles de Geer, Anders Sparrman, Erik Acharius, m.fl.