Topimage

Om sporavtryck och förgätmigej - en botanisering i Johan Salbergs bok- och handskriftsamlingar

Hagströmerbiblioteket besitter en omfattande samling material donerat av provinsialläkaren Johan Salberg (1741 - 1810), bestående av över 200 böcker från hans stora bibliotek och en hel del egna handskrifter. Dessa täcker ett helt liv av läsning, anteckningar och samlande, från hans första inköp och föreläsningsanteckningar under Linné som student i Uppsala till de administrativa och ekonomiska bördorna för en provinsialläkare och gymnasielektor i det då perifera Härnösand. Av det mycket spännande som finns att lyfta fram i detta rika material fokuserar denna föreläsning på det botaniska materialet i hans samlingar.

Anna Svensson är forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, där hon nyss påbörjat projektet "Botaniska marginalia: Pressade växter i böcker som en nyckel till en nytolkning av botanikens historia" (Vetenskapsrådet). Hon disputerade 2017 på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

ONSDAG 30 MARS 2022 kl. 18.00
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET, Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra
ANMÄLAN FÖRE 25 MARS
Email: anna.lantz@ki.se – Telefon: 070 555 27 36

Förfriskningar serveras 
Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor