Topimage

Linneana! Linné och 1700-talet i arkiven och praktiken

Ett tvådagarssymposium i Orangeriet, Linnéträdgården, Uppsala 19–20 maj 2022

1700-talet har lämnat många spår, men hur ska man närma sig dem för att förstå dess värld, dess smaker, dofter, erfarenheter och sätt att resonera? I detta tvådagars­symposium tar vi vår utgångspunkt i de materiella spåren efter Carl von Linné och hans krets. Genom linneanska manuskript om medicin, botanik, moral och resande närmar vi oss 1700-talet ur olika vinklar, och utforskar det förflutna genom alla sinnen; visuellt, kroppsligt och sensoriskt.

Symposiet är kostnadsfritt – kaffe inkluderat men lunch på egen hand.

Anmälan görs till hagstromerlibrary@ki.se  Ange om du skall delta båda dagarna eller endast dag 1 eller dag 2. Ange även om du har allergier eller särskilda kostbehov. Observera att deltagarantalet är begränsat. Anmäl er tidigt, för att försäkra er om plats!

Ett samarbete mellan:

Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och Medicinens historia och kulturarv / Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.


Dag 1. Materiella spår:  Linné i bibliotek och arkiv

TORSDAG 19 maj, kl. 09.00–15.00

09.00–09.15      Registrering

09.15–09.30      Hjalmar Fors (Karolinska Institutet), Välkomstanförande Kulturarv som text och praktik.

09.30–10.00      Eva B. Nyström (Karolinska Institutet), Linnés Systema naturae i manuskript och tryck.

10.00–10.30       Nils Uddenberg, Att systematisera sjukdom: Pehr Osbecks föreläsningsanteckningar över Systema morborum.

10.30–10.45      Fikapaus

10.45–11.15         Emma Hagström-Molin (Uppsala universitet), Proveniens och historiografi i svensk medicinhistoria.

11.15–11.45          Staffan Müller-Wille (University of Cambridge), ”Renerna kiäns som då de går ville": Carl Linnaeus's draft index to                              Iter Lapponicum (1732–1735).

11.45–13.15        Lunch

13.15–13.45        Isabelle Charmantier (Linnean Society, London), The Linnaean Collections at the Linnean Society of London.

13.45–14.15        Helena Backman (Uppsala universitet), Utblick: Linneanska samlingar på UUB och annorstädes.

14.15–14.25       Bensträckare

14.25–15.00       Avslutande diskussion (ordf. Hjalmar Fors).


Dag 2. Materiella praktiker:  Identitet och återskapande

FREDAG 20 maj, kl. 09.30–16.30

09.30–10.00       Hanna Hodacs (Uppsala universitet), Introduktion och välkomstanförande.

10.00–10.30        Kristiina Savin (Lunds universitet), Religion och moral i Linnés Nemesis divina.

10.30–11.15          Hanna Hodacs (Uppsala universitet), Kaffe- och tesurrogat under 1700-talet: Avsmakningssession.

11.15–11.45           Eva C. Nyström, Johann Bartsch: Medarbetare och vän till Linné i Nederländerna.

11.45–13.15          Lunch

13.15–13.45           Linda Andersson Burnett (Uppsala universitet), Breven mellan Daniel Solander och Carl von Linné i global och                                   kolonial kontext.  

13.45–14.30         Nils-Otto Ahnfelt (Uppsala universitet) och Hjalmar Fors (Karolinska Institutet), Doft och smak hos 1700-talets                                     läkemedel: Avsmakningssession.

14.30–15.15         Anna Svensson (Uppsala universitet), Färgväxter.

15.15–16.00         Annika Windahl Pontén (Uppsala universitet; med stöd av Roger Tallroth och Cajsa Ekstav), Beständigt menuett och                            polska: Dansförevisning med prova-på session.

16.00–16.30         Avslutande diskussion (ordf. Hanna Hodacs).