Topimage

Krokodiler, basilisker och tulpaner!

1500-talsmänniskan var inte lika bortskämd som vi är idag med att betrakta bilder, så renässansens stora världsbeskrivningar och böcker om naturens rikedomar var rikt illustrerade, sålde bra och utkom i många upplagor. Bilder av djur, växter, främmande folkslag, och även monster var populära och kom att kopieras i mängder av böcker lång tid framöver. En bestseller blev Sebastian Münsters Cosmographia, 1544, som under de närmaste hundra åren utkom i över 25 upplagor med över 1500 fantasieggande träsnitt där flera också visade exotiska djur, monster och fabelväsen. Ovanligt är att några av dessa motiv, tillsammans med bilder från andra vetenskapliga verk, också återkommer på kyrkbänkarna och andra inventarier i några av de medeltida kyrkorna på Gotland, direkt kopierade från böckerna. Varför har man målat dessa motiv i luthersk-evangeliska kyrkor, vars bildkonst hade ett tydligt religiöst syfte utformat av Luther själv?

ANNA LANTZ arbetar på Hagströmerbiblioteket sedan 2009 och har skrivit en masteruppsats i konstvetenskap om bilderna i de gotländska kyrkorna under efterreformatorisk tid ca 1660-1710.

ONSDAGEN 25 april 2018 kl. 18.00
HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET, HAGA TINGSHUS
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan före 19 april
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 6548
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kronor, icke medlemmar 180 kronor.