Topimage

KIRURGERNAS HISTORIA

Kirurgins historia har skildrats i flera olika böcker. Kirurgernas historia har däremot aldrig blivit föremål för en samlad framställning. Här berättas för första gången om kirurgerna som yrkeskår genom historien. Det finns väl ingen nuförtiden som inte anser att kirurgerna är fullvärdiga och respekterade ledamöter av läkarkåren. Så har det emellertid inte alltid varit. Kirurgerna har genom århundradena kämpat hårt för att uppnå denna status. Föredraget kommer att handla om hur kirurgernas utbildning förändrats genom historien och hur de organiserat sig i olika sammanslutningar för att tillvarata gemensamma intressen. Läsaren får också stifta bekantskap med ett antal kirurger som presenteras i korta levnadsteckningar.

BO S. LINDBERG är pensionerad överläkare och författare till ett flertal medicinhistoriska artiklar och böcker, bland annat Anders Fredrik Regnell: Läkare, botanist och donator (2011), Salomon Eberhard Henschen: En biografi (2013), Inte vid helt sunda vätskor: Gustav Vasa och hans söner ur ett medicinhistoriskt perspektiv (2017) och Peregrinatio medica - svenska medicinares studieresor i Europa 1600 - 1800 (2019).

TORSDAGEN 25 APRIL 2019 Kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra.
ANMÄLAN FÖRE 18 APRIL
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 65 48
Förfriskningar serveras, Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor