Topimage

Karolinska institutets kraniologiska samling – samlingar med obekväm historia. Vikten av bevarande.

Den kraniologiska eller anatomiska samlingen på KI grundades ca 1830 av Anders Retzius. Hans efterföljare var Gustaf von Düben och hans son Gustaf Retzius. Samlingen drabbades av en brand 1892, vilket gjorde att delar av samlingen samt kartoteket förstördes. Efter att samlingen varit utlokaliserad under många år, återtogs den till Karolinska institutet 2015, då fler krav på repatrieringar började komma in och man behövde ha tillgång till den. Ett 30-tal repatrieringar har hittills genomförts och en inventering av samlingen har pågått sedan 2016. Denna genomgång har resulterat i en katalogisering som nu ska bli publiceras i databasen ALVIN. Under senare år har samlingen varit omskriven i media. Det har nyligen, på uppdrag av KI:s rektor, gjorts en rapport av en arbetsgrupp som belyser historia, nutid, etiska aspekter och förslag på en handlingsplan kring kvarlevorna. Denna föreläsning kommer att lyfta fram den stora mängd information som finns i den här typen av samlingar, framförallt i form av hälsostatus, unika patologier, framtida forskningsmöjligheter och i vissa fall personhistoria. Det är betydelsefullt att bevara och bearbeta även obekväma inslag i vår historia, för att belysa oförrätter men också för att ställa till rätta så mycket man kan.

Ann Gustavsson är arkivarie/antikvarie vid Medicinens historia och kulturarv på Karolinska institutet. Hon har en magisterexamen i arkeologi och en i osteologi från Stockholms universitet och har sedan 2016 arbetat med att analysera och inventera den kraniologiska samlingen på Karolinska institutet.

Föredraget anordnas av Medicinhistoriska museets vänner TORSDAG 24 NOVEMBER 2022 kl. 17.30 och äger rum på CCK, Visionsgatan 56 på gamla Karolinskas område. Gå förbi Radiumhemmet. Fri entré. Anmälan om deltagande till birgitta.bygren@gmail.com eller 0708-75 43 77.