Topimage

JACOB BERZELIUS

Ingen vet mer om Jacob Berzelius och hans samtid än Jan Trofast. Hans senaste bok, Jakob Berzelius, Klarhet och sanning. Männis- kan bakom de vetenskapliga framgångarna (2018) är på 650 sidor. Men Trofast hittar hela tiden nytt material och arbetar just nu på ytterligare en bok i 400-sidors-klassen om Berzelius, en av sin tids främsta kemister. Jan Trofast kommer att väva samman den fram- stående kemistens vetenskapliga verksamhet med hans liv och umgänge. Genom den stora samlingen bevarade brev och reseanteck- ningar – både personliga och vetenskapliga – får vi följa Berzelius från barndomsåren och lära känna honom som människa. Fram träder inte bara en eldsjäl i det vetenskapliga arbetet utan också en kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Jan Trofast är teknologie doktor i organisk kemi, vetenskaplig rådgivare inom life science, och kemihistoriker med inriktning på Jacob Berzelius och hans samtid.

MÅNDAGEN 10 FEBRUARI KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före 6 februari
Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr