Topimage

INGET FÖRBLIR SIG LIKT - Darwins idéer om föränderlighetens motor

I föredraget skildras några av de viktigaste av de upplevelser och erfarenheter i Charles Darwins liv som bidrog till framväxten av
de banbrytande idéer som för alltid skulle förändra vår syn på livet på jorden. Idag som alltid är det darwinska mekanismer som leder
till olika livsformers fortgående anpassningar till vår nya sköna värld. Och givetvis är även Skapelsens Krona en originell produkt av naturligt urval . . .

STAFFAN ULFSTRAND (född 1933) studerade biologi vid Lunds universitet och disputerade år 1968 på en avhandling om insektslivet i Vindelälven. År 1978 blev han professor vid Uppsala universitet och är emeritus sedan år 1998. Hans huvudintresse är evolutions- och beteendeekologi, bland annat frågor om hur ändrade omvärldsbetingelser kan leda till adaptiva förändringar i livsformernas levnadssätt. År 1958 deltog han i en Oxford University-expedition till Tanganyika/Tanzania, vilket grundlade ett livslångt intresse för Afrika och dess fauna. Bland hans populärvetenskapliga böcker kan nämnas Darwins idé - den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag, 2008 och Fågelgrannar (tillsammans med Sven-Olof Ahlgren), 2015.
VÄLKOMMEN!

TISDAGEN 17 NOVEMBER 2015 kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen) Buss 515 (Odenplan), Hållplats: Haga Södra
Anmälan före 12 november
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08 5248 6548
Förfriskningar serveras
Inträde 100 kr kontant