Topimage

Herman Nicolai Grim (1641-1711) Läkaren och resenären

VÄLKOMMEN TILL HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET
TORSDAGEN 13 NOVEMBER 2014 Kl. 18.00
Gotlänningen och läkaren Herman Nicolai Grim var en av 1600-talssveriges mest vittberesta män. Som skeppskirurg anställd av Holländska Ostindiska Kompaniet och läkare i Holländska Ostindien skaffade han sig en unik förstahandskunskap om icke-europeisk medicin. Exotiska läkemedel spelade en central roll i 1600-talets läkekonst, och hade en given plats även i de enklaste apoteken. Grim hade sett var dessa dyra och uppskattade substanser växte, och menade sig veta hur de användes på de platser de kom ifrån. Hans första bok trycktes i Batavia på Java av Batavias förste boktryckare.
 
HJALMAR FORS, docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet kommer i sitt föredrag att berätta om Grim och ge en inblick i hur "det exotiska" användes och uppfattades av läkare och patienter i Europa. 
För anmälan email: hagstromer@ki.se    telefon:08 5248 6828   
Förfriskningar serveras    
Inträde 100 kr kontant