Topimage

GLAD SOMMAR FRÅN HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET!

Ett år har gått sedan det sist var sommar, och vi har verkligen saknat vår viktigaste resurs: våra besökare och vänner! Men till hösten hoppas vi kunna öppna för visningar igen. Den 25/8 öppnar läsesalen, och vi kommer även att fortsätta erbjuda digitala visningar och hybridvisningar (alltså när en del av besökarna är på plats, och en del finns med på videolänk). Fler filmer för KI:s youtubekanal är också på gång, liksom webbutställningar. Vi hoppas också kunna återuppta våra populära föreläsningar i Hagströmerbibliotekets Vänners regi.

Ser man tillbaka på läsåret 2020/21 har fokus varit på katalogisering, digitalisering, städning och gallring. I den nationella databasen Libris hade vi förut cirka 500 poster, men har nu 6299. Där finns nu all referenslitteratur från de senaste 30 åren, viktiga delsamlingar (Linné, Scheele, Berzelius mm) och många sällsynta böcker som inte finns på andra svenska bibliotek. Under året har vi också kommit igång med att publicera material i Alvin, en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Ett särskilt fokus har varit texter av och kring Carl von Linné. I samband med inventering av materialet har vi med viss förvåning kunnat konstatera att HB har en av världens största samlingar med manuskript kopplade till Linné och Linneanerna. Endast, Uppsala Universitet, Linnaean Society i London och möjligen även K. Svenska Vetenskapsakademien har större samlingar. Vilka samlingar som är mest intressanta är något vi får tvista om. I Alvin har vi även publicerat medicinhistoriska museet Eugenias bildsamling av svenska sjukhus och mer är på gång, bland annat KI:s porträttsamling.

Läsåret 2021/22 blir konstens år på Hagströmerbiblioteket. 1/9 har vi vernissage för en ny utställning med arbetsnamnet Dürer till Daumier:  Vetenskapens konstnärer i Hagströmerbibliotekets samlingar Den är skapad av vår kurator Anna Lantz och visar illustrationer i böcker och grafiska blad ur bibliotekets egna samlingar. Senare under vintern presenterar vi två utställningar i samarbete med konstnärerna Jenny Åkerlund och Ida Rödén. Åkerlunds verk av glas och papper baseras på teman som optik och oftalmologi. Rödéns arbeten kretsar kring den fiktive Linnélärjungen Jonas Falck.

Ha en riktigt skön sommar, och väl mött på Hagströmerbiblioteket i höst!

Hjalmar Fors