Topimage

Föredrag

Hagströmerbibliotekets föreläsningsserie för hösten 2014 vill uppmärksamma samlarna och deras samlingar och inleddes den 8 oktober då Helena Backman, berättade om Bergianska Biblioteket. Peter Jonas och Bengt Bergius byggde under 1700-talet upp en rik samling med böcker från 1400-talet och framåt, till största delen bestående av botanik, reseskildringar och naturvetenskap av sin tids mest framstående vetenskapsmän, men även tryck och handskrifter inom en mängd andra ämnen. Efter bröderna Bergius bortgång donerades deras boksamling bestående av ca 10.000 volymer till Kungl. Svenska Vetenskapsakademin, idag deponerad på Stockholms Universitetsbibliotek, för vars specialsamlingar Helena Backman ansvarar. Helena gav en strålade beskrivning och visade bilder av några av rariteterna i Bergianska Biblioteket, framför allt botaniska praktverk.