Topimage

Doktorerna på Drottningholm - välkommen till föredrag!

Drottningholms slott var under 1700-talet mötesplats för Sveriges vetenskapliga elit, inte minst läkare. Men läkarna var också trägna gäster i egenskap av livläkare och livkirurger. När kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika på 1760-talet inledde stora byggnadsarbeten, till exempel det nya Kina slott, anställdes hovläkaren Nils Skragge för befolkningens hälsovård. Flera av de patienter Skragge skildrade i sin bok Nosologia Drotningholmensis hörde hemma i de industrier kungaparet anlade i Kanton. Jan Malmstedt lyfter i Doktorerna på Drottningholm fram Skragges patientberättelser som bygger på brev i Hagströmerbiblioteket till Abraham Bäck som aldrig utnyttjats som källmaterial. När Gustav III övertog Drottningholm, anlade han den Engelska parken med utnyttjade av soldater i arbetskommandon. Gustav anställde för arbetarnas sjukvård Sven Anders Hedin, som skildrade de kommenderade soldaternas sjukdomar. Genom att kombinera Hedins texter med kyrkoarkivalier visar Malmstedt hur världsarvets vackra park kostat sjukdom och död. Sven Anders Hedin hade många strängar på sin lyra och skrev flera dramatiska verk, ibland med medicinskt tema. Jan Malmstedt låter oss följa med doktorerna på Drottningholm hem till deras patienter – och på teaterföreställningar med doktor Hedin som dramatiker.

Jan Malmstedt är journalist, författare och samhällsvetare. Han har skrivit ett tiotal böcker, flera med lokal- och teknikhistorisk inriktning utifrån djupgående forskning men också med journalistisk nyhetskänsla. Med anknytning till medicinhistoria har han skrivit Narkotikan i medierna—idéerna som tände debatten.

ONSDAGEN 11 JANUARI KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före måndag 9 januari
Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr