Topimage

CHRISTOFER CARLANDER 1759 – 1848

Christofer Carlander, en av sin tids mest framstående svenska läkare, var även en av landets största boksamlare av medicinska böcker, vars samling idag utgör en av grundstenarna i Hagströmerbiblioteket. Efter 20 års mycket omfattande praktik och erfarenhet som familje- och förlossningsläkare i Göteborg, där han behandlade 6000 patienter, upp till 60-70 om dagen, flyttade Carlander år 1814 till Stockholm där han blev assessor i Sundhetskollegium. Carlander hade den för dåtiden märkliga vanan att dokumentera sitt arbete i patientjournaler.

GUDRUN NYBERG, Professor vid Sahlgrenska akademin, har varit verksam vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, och är författare till två böcker om Carlander. Hon har ägnat mycket tid åt att läsa Carlanders 6000 längre och kortare patientjournaler, förda på sammanlagt 2214 sidor i folioformat, vilket möjliggjort inblickar både i den mest avancerade läkekonst som praktiserades kring sekelskiftet 1800 och i patienternas levnadsförhållanden i vid bemärkelse.
VÄLKOMMEN!

TORSDAGEN 10 MARS 2016 kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen) Buss 515 (Odenplan)
Hållplats: Haga Södra

Anmälan före 3 mars
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08 5248 6548
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 100 kr (vi tar kort)
Icke medlemmar 150 kr