Topimage

CARL PETER THUNBERG OCH JAPAN

Japan var på 1700-talet stängt för européer med undantag för det holländska ostindiska kompaniet. Dit kom år 1775 Linnélärjungen
Carl Peter Thunberg, med uppdrag att sända levande träd och buskar till mäktiga patroner i Amsterdam. Instängd på den lilla handelsstationen Deshima utanför Nagasaki lyckades Thunberg upprätta ett system av utbyten med japanska tolkar och samla växter, mynt, kartor, böcker m.m., som resulterade i en Flora Japonica samt en reseskildring från det svårtillgängliga riket.

MARIE-CHRISTINE SKUNCKE, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och författare till boken Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century, berättar om Thunbergs vistelse i Japan och dess betydelse i både Japan och Europa.
VÄLKOMMEN!

ONSDAGEN 2 DECEMBER 2015 kl. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen) Buss 515 (Odenplan)
Hållplats: Haga Södra
Anmälan före 25 november
Email: gertie.johansson@ki.se
Telefon: 08 5248 6548
Förfriskningar serveras
Inträde 100 kr kontant