Topimage

BIBLIOTHECA WALLERIANA

Den rika Wallersamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek innehåller ett fantastiskt källmaterial för alla bok- och medicinhistoriker. Upphovsmannen till samlingen var läkaren Erik Waller (1875-1955) från Västergötland. Redan i unga år började han samla böcker, porträtt och handskrivet material som hade med medicin- och vetenskapshistoria att göra, och han kom att bli en av världens främsta privata samlare på dessa områden. 1950 donerade han sin boksamling om cirka 20 000 böcker till Uppsala universitetsbibliotek och 1955 köpte biblioteket in övriga delar av hans samling.

KRISTER ÖSTLUND är filosofie doktor i latin och 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Han deltog under åren 2000-2008 i katalogiseringen och digitaliseringen av Erik Wallers autografsamling.

TORSDAGEN 23 MAJ 2019 KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket, Haga Tingshus
Buss 57 (Sveavägen), Buss 515 (Odenplan) Hållplats: Haga Södra.
ANMÄLAN FÖRE 17 MAJ
Email: gertie.johansson@ki.se – Telefon: 08 5248 65 48
Förfriskningar serveras, Medlemmar inträde 130 kronor Icke medlemmar 180 kronor