Topimage

BIBLIOTHECA COLUMBARUM

Universitetsbiblioteket i Lund fick 2007 ta emot en sällsam och ovanligt spännande donation från Berit Harrison i Klörup. Hennes make, direktör Bertil Harrison köpte redan som 10-åring sin första bok om duvor och samlade sedan fram till sin död 2002 all litteratur som stod att finna rörande duvor, duvsport och duvavel. Samlingen växte till den främsta i sitt slag, kanske omkring 4000 tryck som upptar närmare 40 hyllmeter. Den innehåller allt från till synes obetydliga små handledningar till överdådiga praktverk, som t.ex. Madam Knips duvbok, från 1809, med planscher som hör till de finaste i alla fågelböcker, och böcker där flera är de enda kända exemplaren och andra av största sällsynthet.  Harrison ansåg sin samling duvlitteratur som den största existerande. Kungl. Bibl. tilldelade 1969 Bertil Harrison Snoilskymedaljen för sin samlargärning

LARS CHRISTIANSEN är präst i Svenska kyrkan och leg. psykoterapeut. Lars har arbetat som sjukhuspräst i Stockholm, i akutsjukvård, geriatrik och psykiatri under nästan 30 år, men är också kännare och samlare av litteratur om fåglar som husdjur.

TISDAGEN 3 MARS KL. 18.00
Hagströmerbiblioteket Haga Tingshus
Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra
Anmälan emotses före 28 februari
Email: anna.lantz@ki.se Telefon: 070 555 27 36
Förfriskningar serveras
Medlemmar inträde 130 kr Icke medlemmar 180 kr