Topimage

HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HÖSTTERMINEN 2020

Efter att ha varit stängt under våren öppnar nu Hagströmerbiblioteket för viss publik verksamhet under hösten 2020. Vi erbjuder munskydd, engångshandskar och handsprit till alla besökare och förbehåller oss rätten att avvisa besökare som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans.

Alla bokningar görs via: hagstromerlibrary@ki.se

Biblioteksvisningar i Tingshuset. Vi tar emot förbokade grupper om upp till max 10 personer. Är din grupp större går det bra att boka två eller fler på varandra följande visningar.

Biblioteksvisningar via videolänk. Vi erbjuder från hösten 2020 även biblioteksvisningar via videolänk (zoom eller teams). Priset för detta är detsamma som för ordinarie visningar. Fråga om du vill veta mer.

Läsesalens öppettider. Läsesalen är öppen onsdagar och torsdagar 9-12. Vi tar endast emot i förväg avtalade besök och vill varna för att vi kan behöva säga nej till besökare eftersom utrymmet i läsesalen är begränsat.

Bokning av konferensrum i Haga Tingshus. Grupper från Karolinska institutet kan som vanligt boka plan 4 för workshops eller minikonferenser i den mån som vi har personal som kan ta emot och släppa ut. Antalet deltagare begränsas dock till 10 eftersom det finns getingmidjor i huset som omöjliggör för större grupper att hålla tillräckliga avstånd.

Utställningar i Tingshuset. Vårens monterutställning med rara böcker inom botanik, apotekskonst och kirurgi i urval av Ove Hagelin ligger kvar även under hösten.

Föreläsningar och föredrag. Inga offentliga föreläsningar eller föredrag kommer att genomföras i Haga Tingshus under HT 2020.


Vi ber att få återkomma senare med information om nätbaserad programverksamhet.


HAGSTRÖMER LIBRARY AUTUMN TERM 2020

After being closed in the spring, the Hagströmer Library will now open for certain public activities in the autumn of 2020. We offer face masks, disposable gloves and hand sanitizer to all visitors and reserve the right to refuse entry to visitors who do not follow the Public Health Agency's recommendations on social distancing.

All bookings are made via: hagstromerlibrary@ki.se

Library tours and viewings in Tingshuset. We are now accepting pre-booked groups of up to a maximum of 10 people. If your group is larger, it is good to book two or more consecutive screenings.

Library tours via video link. From the autumn of 2020, we will also offer library tours via video link (zoom or teams). The price for this is the same as for regular screenings. More details of this on request.

Reading room opening hours. The reading room is now open Wednesdays and Thursdays 9-12. We can only accept pre-arranged visits and would like to warn that we may have to say no to visitors as space in the reading room is limited.

Booking of conference rooms in Haga Tingshus. Groups from Karolinska Institutet can, as usual, book floor 4 for workshops or mini-conferences to the extent that we have staff who can receive and show out guests. However, the number of participants is limited to 10 because there is limited space in the house that makes it impossible for larger groups to keep sufficient distance.

Exhibitions in the Courthouse. This spring's stand exhibition with rare books in botany, pharmacy and surgery selected by Ove Hagelin will remain on display during the autumn.

Lectures and events. No public lectures or events will be held in Haga Tingshus during Autumn 2020.

We will update later with further information about online operations and our new online events and exhibits.

(C. Clerck, Icones insectorum rariorum, Stockholm 1759-1764)